In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.

רופאים

הטבות לרופאים בניהול חשבון פרטי

פותחים חשבון פרטי בלאומי ונהנים. לאומי מציע לכם 2 הטבות לבחירתכם:

 

פטור מעמלות עובר ושב ל-3 שנים    או  הלוואה ללא ריבית בגובה 30,000 ש

*כולל עמלת מינימום                                                       *ב-24 תשלומים חודשיים 

 

 

 

השאר פרטים לקביעת פגישה בסניף

 

תנאים מזכים להטבות בפתיחת חשבון>>

  • תוקף המבצע עד 31.12.16

 

הטבות בניירות ערך

 

  עמלה לבעל תיק בשווי 50,000 - 249,999 ש"ח או לבעל משכורת עד 20 אש"ח עמלה לבעל תיק בשווי 250,000 - 499,999 ש"ח או לבעל משכורת בין 20-40 אש"ח עמלה לבעל תיק מעל 500,000 ש"ח או לבעלי משכורת מעל 50 אש"ח
קניה/מכירה/פדיון על ני"ע הנסחרים בבורסה בת"א - סניף 0.27% 0.23% 0.18%
קניה/מכירה/פדיון על ני"ע הנסחרים בבורסה בת"א - ערוצים ישירים 0.22% 0.19% 0.15%
קניה/מכירה/פדיון על ני"ע בחו"ל - סניף 0.35 0.3 0.25
קניה/מכירה/פדיון על ני"ע בחו"ל - ערוצים ישירים 0.3% 0.25% 0.2%
קניה/מכירה/פדיון מק"מ 0.05%
הוראת קניה/מכירה שלא בוצעה פטור
טיפול בהזמנה של ני"ע בהנפקה (למעט הנפקה של בנק ישראל) 0.05%
דמי ניהול פיקדון ני"ע הנסחרים בארץ 0.2% שנתי 0.15% שנתי 0.09% שנתי
דמי ניהול פיקדון ני"ע הנסחרים בחו"ל 0.27% שנתי 0.2% שנתי 0.12% שנתי

 

הטבות במט"ח

  • 60% הנחה בעמלות חליפין
  • 0.4% הטבה בשער חליפין

 

הטבות באשראי

 

הלוואה לכל מטרה על בסיס הפריים, בכפוף לכושר ההחזר של הלווה, בהוראת קבע לחיוב של חשבון הלווה*.

דגם הלוואה 2638/4

 

לבעלי שכר עד גובה 11,999 ש"ח נטו בחודש, גובה ההלוואה עד 100,000 ש"ח 

 

  עד 48 חודשים עד 60 חודשים עד 84 חודשים
למעבירי משכורת ללאומי פריים + 0.3% פריים + 0.5% פריים + 2.5%
ללקוחות אחרים פריים + 1.55% פריים + 1.75% פריים + 3.75%

 

לבעלי שכר החל מ- 12,000-19,999 ש"ח נטו בחודש, גובה הלוואה עד 150,000 ש"ח 

 

  עד 48 חודשים עד 60 חודשים עד 84 חודשים
למעבירי משכורת ללאומי פריים פריים + 0.25% פריים + 2.3%
ללקוחות אחרים פריים + 1% פריים + 1.25% פריים + 3.3%

 

לבעלי שכר בין 49,999 - 20,000 ש"ח נטו בחודש, גובה הלוואה עד 300,000 ש"ח 

 

  עד 48 חודשים עד 60 חודשים עד 84 חודשים
למעבירי משכורת ללאומי פריים -  0.2% פריים - 0.05% פריים + 2%
ללקוחות אחרים פריים + 0.8% פריים + 0.95% פריים + 3%

 

לבעלי שכר 50,000 ש"ח נטו ומעלה לחודש, גובה הלוואה עד 500,000 ש"ח

 

  עד 48 חודשים עד 60 חודשים עד 84 חודשים
למעבירי משכורת ללאומי פריים - 0.3% פריים - 0.15% פריים + 1.75%
ללקוחות אחרים פריים + 0.7% פריים + 0.85% פריים + 2.75%

 

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

 

  • ובנוסף, 50% הטבה בעמלות טיפול באשראי ובטחנות

 

תנאי ההטבות לניהול חשבון>>